# Гарчиг Огноо
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
2017 оны дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө