# Гарчиг Огноо
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2017.08.23
2017 оны дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017.08.23
2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017.08.23
2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017.08.23