Сонгон шалгаруулалт

Сонгон шалгаруулалт

2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр

"Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн "Олон нийтийн зөвлөл”-ийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах удирдамжийн дагуу зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигч иргэдийн бүртгэл 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 12:00 цагт дууслаа.

"Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн "Олон нийтийн зөвлөл”-ийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах удирдамжид тусгасан шаардлага хангасан иргэдийн мэдээллийг 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн www.erdenestt.mn хаягт байршуулж олон нийтийн санал асуулга 14 хоногийн хугацаанд үргэлжилнэ.

Компанийн үйл ажиллагааг дэмжиж оролцсон нийт иргэд та бүхэнд баярлалаа.  Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК