Тодруулга

03 дугаар сарын 13, 2018


2018 оны 03 сарын 12-ны өдрийн "Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-иас зарласан "Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр мэргэшүүлэх 8 төрлийн цогц сургалт хийх” зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгох тендер шалгаруулалт нь цахим хэлбэрээр зарлагдаж байгаа тул дэлгэрэнгүй жагсаалтын мэдүүлгийг 2018 оны 03 сарын 22-ны өдрийн 10 цагаас өмнө Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын www.tender.gov.mn сайтад нэвтэрч мэдүүлгээ ирүүлнэ үү.