Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгох зар

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгох зар

03 дугаар сарын 12, 2018

Огноо: 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр

Нэр: "Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-ийн ажилтнуудад "Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр мэргэшүүлэх 8 төрлийн цогц сургалт хийх” зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгох тендер шалгаруулалт /цахим/

"Эрдэнэс-Таван толгой” ХК нь хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр мэргэшүүлэх 8 төрлийн цогц сургалт хийх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй сургалт зохион байгуулах эрх бүхий хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

- Хөдөлмөр аюулгүй байдал Модуль-3,

- Удирдах ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалт,

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургагч багш бэлтгэх

- Өргөх зөөх тоног төхөөрөмжийн сургалт,

- Оосорлогч дохиочин сургалт

- Ажлын байрны эргономикийн эрсдэл хүчин зүйлд үнэлгээ өгөх

- Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт зохион байгуулах сургалт

- Химийн бодисын хэрэглээ

Тухайн сургалтуудыг явуулах зөвлөх нь хуулийн этгээд байх бөгөөд олон улсын стандарт, дүрэм журмын дагуу технологи, загварт суурилсан модулийн сургалтуудыг зохион байгуулсан туршлагатай байх шаардлагатай.

Тус зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх мэдүүлэг ирүүлж буй хуулийн этгээд уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах баримт бичгийг ирүүлнэ. Үүнд:

·Компанийн танилцуулга ирүүлэх

·Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар ирүүлэх

·Эрх бүхий газраас олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар ирүүлэх

·Иргэн болон захиргааны хэргийн шүүхийн тодорхойлолт ирүүлэх /2018 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/

·Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт ирүүлэх /2018 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/

·Татварын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх /тендер зарласан өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/

·Харъяа дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын тодорхойлолт ирүүлэх/2018 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/

·2016, 2017 онуудын жилийн эцсийн баталгаажсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх

·2016, 2017 онуудын аль нэг онд ижил төстэй сургалт хийсэн гэрээний хуулбар ирүүлэх. /Тухайн сургалтын гэрээний үнийн дүн нь 15 сая төгрөгөөс багагүй байх/

·Тухайн сургалтыг явуулахад зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, өөрийн сургалт явуулах байр, танхимтай байх. Нотлох баримт ирүүлэх /Өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн болон хамтран ажиллах гэрээтэй тохиолдолд гэрээний хуулбар, мөн тухайн байрны танилцуулга, зураг ирүүлэх /

 

 

 

 

Боловсон хүчний мэдээлэл / хөдөлмөрийн гэрээ, анкетын хамт ирүүлэх/

· Багшлах эрхийн үнэмлэхтэй байх

· Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

· 5 болон түүнээс дээш жилийн ажлын туршлагатай байх

· Санал болгож буй боловсон хүчний 50-аас доошгүй хувь нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн багш мэргэжилтэн байх, эсвэл хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр олон улсын сургалтын эрхтэй багштай байх.

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл дор дурдсан хаягаар авч болох бөгөөд 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын цахим худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn хаягаар нэвтэрч мэдүүлгээ ирүүлнэ үү.

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-14240, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,

Жигжиджавын гудамж, 8-р байр, Финанс төв, 1-р давхар, 104 тоот.

Утас: 70118585-104

Холбоо барих ажилтан:

Д.Бодьцэцэг