ЦАНХИЙН БАРУУН УУРХАЙ

08 дугаар сарын 18, 2017

Тавантолгой ордын Цанхийн баруун уурхайд олборлолтын үйл ажиллагааг 2013 оны 2 дугаар сард эхлүүлсэн бөгөөд "Монгол Уурхайчид" Түншлэл гэрээт олборлогчоор ажиллаж байна. Олборлолтын хувьд: