ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

11 дугаар сарын 14, 2017

2017 оны 11 сарын 14-ний өдөр Улаанбаатар хот

1. "Эрдэнэс-Таван толгой” ХК нь Байгаль орчны аудит хийх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭТТ-2017/10-02/ЗҮ-30 дугаар бүхий тендер шалгаруулалтаар зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь "Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-д байгаль орчны аудит хийж дүгнэлт гаргах ажил болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх хуулийн этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАтХ-ийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох, баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

3.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ерөнхий танилцуулга;

3.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.3.Байгаль орчны аудит хийх хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.4.Зөвлөх хуулийн этгээдийн сүүлийн 1 жилийн буюу 2016 оны санхүүгийн тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх

3.5.Татварын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх. /тендер зарласан өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/ Тодорхойлолтоор татварын үлдэгдэлгүй байх;

3.6.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт /тендер зарласан өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/;

3.7.Иргэний хэргийн шүүхийн тодорхойлолт /тендер зарласан өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/;

3.8.Захиргааны хэргийн шүүхийн тодорхойлолт /тендер зарласан өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/;

3.9.Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээд нь тухайн чиглэлээр3-аас доошгүй жил ажилласан ажлын туршлагатай байх;

3.10. Сүүлийн 1 жилийн үндсэн үйл ажиллагааны борлуулалтын дундаж орлого 30 сая төгрөг буюу түүнээс дээш байх;

3.11. 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын гэрээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх;

4. Гадаадын хуулийн этгээд оролцож үл болно.

5. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 10:00 цаг хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 10:30 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Хаяг: Улаанбаатар хот-14240, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,

Жигжиджавын гудамж, 8-р байр,Финанс төв, 1-р давхар, 106 тоот.

Утас: 70118585-106