ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

2018 оны 03 сарын 22-ны өдөр                                                       Улаанбаатар хот

"Эрдэнэс-Таван толгой” ХК нь Уурхайн Захиргааны барилгын зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭТТ/201802190/ дугаар бүхий тендер шалгаруулалтаар зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь "Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-ийн Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт байрлах Уурхайн Захиргааны 150 хүний багтаамжтай 3000 мкв талбай бүхий барилга, бохир ус цэвэрлэх байгууламж болон инженерийн шугам сүлжээ, халаалт агааржуулалт салхивч,  авто зогсоол, гадна талбайн тохижилт, гэрэлтүүлэг зэргийг төлөвлөх ажлын зургийн иж бүрдэл болон тэдгээрийг эрх бүхий газруудаар баталгаажуулахтай холбоотой зөвлөхийн үйлчилгээ болно.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд  нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж байгаагаа нотлох дараах баримт бичгийг ирүүлнэ.

Үүнд:

1.     Тендерт оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн болон уг хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл үүсээгүйг мэдэгдсэн албан бичиг

2.    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/

3.    Барилгын зураг төслийн ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл

4.    Байгууллагын танилцуулга;

5.    Татварын цахим тайлангийн системээс авсан татварын тодорхойлолт /Зөвлөхийн үйлчилгээ зарласан өдрөөс хойших байдлаар/

6.    Харьяа Нийгмийн даатгалын санд өр төлбөргүй тухай Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын газрын тодорхойлолт /Эх хувиар/ /Зөвлөхийн үйлчилгээ зарласан өдрөөс хойших байдлаар/

7.    Иргэний хэргийн шүүхээс /Шүүхийн төрөлжсөн архив/ сүүлийн 2 жилийн байдлаар иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож байсан эсэх талаарх тодорхойлолт /Эх хувиар/ /Зөвлөхийн үйлчилгээ зарласан өдрөөс хойших байдлаар/

8.    Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.4 дэх заалтад хамаарах асуудлаар нэхэмжлэгч, гуравдагч этгээдээр сүүлийн 2 жил оролцож байсан эсэх талаарх тодорхойлолт /Эх хувиар/ //Зөвлөхийн үйлчилгээ зарласан өдрөөс хойших байдлаар/

9.    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас шүүхийн шийдвэрээр иргэн, хуулийн этгээдэд өр төлбөртэй эсэх талаарх тодорхойлолт /Эх хувиар/ /Зөвлөхийн үйлчилгээ зарласан өдрөөс хойших байдлаар/

10.  Сүүлийн2 жил буюу  2016, 2017 онуудынаудитаар баталгаажсан санхүүгийн    

тайлан /нотариатаар баталгаажуулсан байх/

11.  Сүүлийн2 жил буюу  2016, 2017 он тус бүрд 80 сая төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн болохыг тодорхойлсон гэрээ, дүгнэлт, өмнөх үйлчлүүлэгчийн тодорхойлолт (ажлын өртөг, хугацаа, байршил, бүрэн гүйцэтгэсэн эсэхийг тусгасан байх);

12.  Барилгын зургийн багт ажиллах голлох мэргэжилтнүүдийн танилцуулга,  гүйцэтгэсэн ажлын туршлагын мэдээлэл, боловсролын зэргийн диплом, гэрчилгээ, хяналтын инженерүүдийн итгэмжлэл болон хөдөлмөрийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, НД-8 маягт (сүүлийн 3 сарын)

13.  Гадаадын хуулийн этгээд оролцож үл болно

14.  Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 04-р сарын 04 –ний өдрийн 11:00 цаг хүртэл дор дурдсан хаягаар хооронд авч болох бөгөөд  2018 оны 04-р сарын 05 –ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө Төрийн Өмчийн Бодлого Зохицуулалтын Газрын цахим худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn хаягаар нэвтэрч мэдүүлгээ ирүүлнэ үү.

Хаяг: Улаанбаатар хот-14240, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,

Жигжиджавын гудамж, 8-р байр, Финанс төв, 1-р давхар, 106 тоот. 

Утас: 70118585-108