Мөрөөдөл 6-р сургууль, Т.Борын нэрэмжит 12 жилийн сургуулиудад хөдөлмөрийн кабинетын багаж хэрэгсэл хүлээлгэн өглөө

Мөрөөдөл 6-р сургууль, Т.Борын нэрэмжит 12 жилийн сургуулиудад хөдөлмөрийн кабинетын багаж хэрэгсэл хүлээлгэн өглөө

2017.10.09

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд 2017 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр "Нийгмийн хариуцлага-Нээлттэй өдөрлөг 2017” арга хэмжээний үеэр Мөрөөдөл 6-р сургууль, Т.Борын нэрэмжит сургуулиудад хөдөлмөрийн кабинет тохижуулах батламж гардуулсан.

Тус батламжийн дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 07-08-ны өдрүүдэд Түвдэнгийн Борын нэрэмжит 12 жилийн сургуульд 43 нэр төрлийн 134 ширхэг хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл , Мөрөөдөл 6-р  сургуульд 24 нэр төрлийн  42 ширхэг хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл хүлээлгэн өгөх  үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа.

Эдгээр нь компанийн 2017 оны нийгмийн хариуцлагын хүрээнд орон нутагт хийгдэж буй төлөвлөгөөт ажлуудын нэг юм. Цаашид орон нутгийн боловсролыг дэмжих чиглэлээр 2018 онд олон ажил төлөвлөөд байна.

Түвдэнгийн Борын нэрэмжит 12 жилийн сургууль

Мөрөөдөл 6-р сургууль

Мөрөөдөл 6-р сургуулийн гүйцэтгэх захирал Б.Ганжаргал, хөдөлмөрийн багш  Б.Даваацэрэн

Т.Борын нэрэмжит сургуулийн гүйцэтгэх захирал А. Уламжаргал, хөдөлмөрийн багш Г.Буянцогт

 

Мөрөөдөл 6-р сургууль, Т.Борын нэрэмжит 12 жилийн сургуулиудад хөдөлмөрийн кабинетын багаж хэрэгсэл хүлээлгэн өглөө

Мөрөөдөл  6-р сургуулийн хөдөлмөрийн танхим

 

ОРОН НУТАГ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Борын нэрэмжит сургуулийн гүйцэтгэх захирал                                         Мөрөөдөл 6-р сургуулийн гүйцэтгэх захирал

А. Уламжаргал, хөдөлмөрийн багш Г.Буянцогт                                             Б.Ганжаргал, хөдөлмөрийн багш  Б.Даваацэрэн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мөрөөдөл  6-р сургуулийн хөдөлмөрийн танхим

 

ОРОН НУТАГ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС