ЦАНХИЙН ЗҮҮН УУРХАЙ

09 дугаар сарын 12, 2017

Тавантолгой ордын Цанхийн зүүн уурхайд 2010 оны 8 дугаар сард хөрс хуулалтын ажлыг эхлүүлэн, уурхайн олборлогчоор "TTJVCO"ХХК ажиллаж байна. Цанхийн Зүүн уурхай эксковатор, автосамосвалын хослол бүхий, гадаад овоолготой ашиглалтын системээр батлагдсан техник эдийн засгийн үндэслэл, уулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу олборлолтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Тус уурхайн олборлосон нүүрсийг жил жилийн төлөвлөгөөт гүйцэтгэлээр харуулав. 

ЦАНХИЙН ЗҮҮН УУРХАЙ