“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

2018 оны 09 дүгээр сарын Улаанбаатар хот 13-ны өдөр "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн уурхайд 14 хоног ажиллаж, 14 хоног амрах...

Цааш унших »

"ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

"ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ 2018 оны 09 дүгээр сарын...

Цааш унших »
“ЭРДЭНЭС-ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

“ЭРДЭНЭС-ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

2018 оны 08 дугаар сарын Улаанбаатар хот 06-ны өдөр "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Өмнөговь аймгийн...

Цааш унших »
“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН  БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ  АВАХ ТУХАЙ

“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

2018 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр "Эрдэнэс-Таван толгой" ХК-ийн Дэд бүтэц, төсөл хөтөлбөрийн албанд Гидротехникийн...

Цааш унших »
“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

2018 оны 07 дугаар сарын Улаанбаатар хот 17-ны өдөр "Эрдэнэс-Таван толгой" ХК-ийн төв оффист IPO хариуцсан багийн ахлагч...

Цааш унших »
“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

  2018 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр Улаанбаатар хот "Эрдэнэс-Таван толгой" ХК-ийн уурхайн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,...

Цааш унших »
“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН  БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ  АВАХ ТУХАЙ

“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

2018 оны 06 дугаар сарын Улаанбаатар хот 18-ны өдөр "Эрдэнэс-Таван толгой" ХК-ийн Захиргаа, удирдлагын газарт График дизайны...

Цааш унших »
“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН  БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ  АВАХ ТУХАЙ

“ЭРДЭНЭС-ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

"Эрдэнэс-Таван толгой" ХК-ийн уурхайн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны хэлтэст 14 хоног ажиллаж, 14хоног...

Цааш унших »
УУРХАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР /ДУНД ХУГАЦААНЫ/ 2017-04-21

УУРХАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР /ДУНД ХУГАЦААНЫ/ 2017-04-21

/Ажлын байрны орон тоо-1/ "Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-ийн уурхайн Уулын хэлтэст 14 хоног ажиллаж, 14 хоног амрах...

Цааш унших »
АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР Албан тушаал: Санхүүгийн бүртгэлийн хэлтсийн дарга Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Хэлтсийн үйл ажиллагааг хууль...

Цааш унших »