Эерэг дүр: Б.Төрбаатар “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Засвар механикийн хэлтсийн урсгал болон төлөвлөгөөт засвар хариуцсан мастер

Эерэг дүр: Б.Төрбаатар “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Засвар механикийн хэлтсийн урсгал болон төлөвлөгөөт засвар хариуцсан мастер