Монгол инженер: Монгол инженерүүдийн ажил үйлстэй танилцаж, нүүрсийг эрж хайх, ашиглах, олборлох явцад ямар үе шат, ямар технологийн шийдлүүд байдаг талаар танилцуулна.

Монгол инженер: Монгол инженерүүдийн ажил үйлстэй танилцаж, нүүрсийг эрж хайх, ашиглах, олборлох явцад ямар үе шат, ямар технологийн шийдлүүд байдаг талаар танилцуулна.