ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙТУХАЙЗАРЛАЛ


1."Эрдэнэс-Тавантолгой” ХКньУурхайн хаалтын нөхөн сэргээлтийн нөөц сан үүсгэх төлөвлөгөө боловсруулж,үнэлж,дүгнэлт гаргахR-ЭТТ/201802231дугаартайтөсөл-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тулзөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээцахимаарирүүлэхийг урьж байна.

 

2.Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь"Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Уурхайн хаалтыннөхөн сэргээлтийн нөөц сан үүсгэх төлөвлөгөө боловсруулж, үнэлж, дүгнэлт гаргахзөвлөх үйлчилгээболно.

 

3.Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ.

3.1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ерөнхий танилцуулга;

3.2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар эсхүл түүнтэй дүйцэх хүчин төгөлдөр баримт бичиг;

3.3.Зөвлөх хуулийн этгээдийн сүүлийн2жилийн буюу 2016, 2017 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан;

3.4.Сүүлийн 2 жилийн ижил төстэй ажлын дундаж орлого150.0 сая төгрөгөөс дээш байх;

3.5. Татварын байгууллагад өр төлбөргүй болохыг нотолсон тодорхойлолт эсхүл түүнтэй дүйцэх хүчин төгөлдөр баримт бичиг/татварын цахим системээс авсан байж болно/;

3.6. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээд нь уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө боловсруулж байсан туршлагатайг нотлох баримт ирүүлэх бөгөөд тухайн чиглэлээр 2-с доошгүй жил ажилласан байна.

4. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

5.Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг2018оны 11 сарын 05-ныөдрийн10:00 цагхүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээдор дурдсан хаягаар2018 оны 11 сарын 09-ний өдрийн 09:00 цаг–ийндотор ирүүлнэ үү.

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-14240, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,

Жигжиджавын гудамж 8-р байр, Финанс төв,5-р давхар, 503 тоот.

Утас: 70118585-107