INVITATION TO BID FOR CONSULTING SERVICE

 

30 October 2018Ulaanbaatar city

1. "Erdenes-Tavantolgoi" JSC invites consultant service providers to submit an E-bid consultancy contract with ETT / 201802215 to select an Labor safety and hygiene consultant.

2. This consultancy is: "MNS: ISO 9001: 2016 Quality Management System", "MNS: ISO 45001: 2018 Occupational Safety and Health Management System", "MNS: ISO 14001: 2016 Environmental Asset Management System "to provide technical assistance and advisory services.

3.The legal entity submitting the application shall submit a certified copy of the document that proves the satisfaction of the criteria and requirements set forth in Clauses 14-16 of the PDD. These include:

3.1.Introduction of the Bidder;

3.2.Notarized copy of the State Registration Certificate of the Bidder;

3.3.Financial capacity assessment of the Bidder for consulting service: Audited financial statement for the last 2 years including 2016 and 2017 (it must be notarized);

3.4.Tax authority statement/It shall be after the date of publication of this notice and there must be no tax debt or remainder of the debt./; If the Bidder is foreign entity, the equivalent proof documents shall be submitted.

4.List of similar works executed over the last 2 years /2016and 2017/

5.Bidding language shall be Mongolian.

6.The foreign entities are eligible to participate.

7.If the foreign entity participate in the bid, the original copies or notarized copies of the above mentioned documents shall be submitted. If not possible, the affidavit must be submitted.

8.Bidders may enquire additional information at the following address not later than10:00 am on November 5th, 2018and Bids shall be delivered towww.tender.gov.mnprior to 09:00 am onNovember 7th, 2018.

 

Address: Suite #503, 5thfloor, Finance Center, 8thbuilding,

Jigjidjav Street, 1stkhoroo, Chingeltei District,

Ulaanbaatar city – 14240, Mongolia.

Tel: +976-7011-8585 (ext.560)

 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙТУХАЙЗАРЛАЛ

 

2018оны 10дугаар сарын 30-ны өдөрУлаанбаатар хот

1."Эрдэнэс-Тавантолгой”ХК ньХАБЭА-той холбоотойзөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийгсонгон шалгаруулахЭТТ/201802215дугаар бүхий тендер шалгаруулалтаарзөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэйхуулийнэтгээдийгцахим тендертмэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2.Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь:"Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-д"MNS:ISO9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо”стандарт,"MNS:ISO 45001:2018Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо”стандарт,"MNS:ISO 14001:2016Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо”стандартуудыг нэвтрүүлэхэд техникийн туслалцаа, зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх.

3.Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх хуулийн этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАтХ-ийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

3.1.Ажахуйн нэгж, байгууллагын танилцуулга;

3.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллагынулсын бүртгэлийнгэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсанхуулбар;

3.3.Зөвлөх хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл: Сүүлийн 2 жилийн буюу 2016, 2017 оны аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан /нотариатаар баталгаажуулсан байх/;

3.4.Татварын байгууллагын тодорхойлолтирүүлэх /Тендер зарласан өдрөөс хойших огноогоор ирүүлнэ, Тодорхойлолтоор татварын өр буюу дутуу үлдэгдэлгүй байх/;Гадаадын хуулийн этгээд оролцох бол дүйцэх нотлох баримт ирүүлэх

4.Сүүлийн 2 жил хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын жагсаалт хүснэгтээр ирүүлэх/2016,2017он/

5.Тендерийн хэл Монгол хэл байна.

6.Гадаадын хуулийн этгээд оролцож болно.

7.Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх болдээрх бичиг баримтуудыг эх хувиар болон нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар ирүүлэх,мөнтухайнулсаастусалбанбичгүүдгарахболомжгүйтохиолдолдбаталгааныбичигирүүлэх(affidavit)

8.Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг2018оны11 дүгээрсарын 05-ныөдрийн 10:00цаг хүртэл дор дурдсан хаягаар авч болох бөгөөд2018оны11дүгээрсарын07-ныөдрийн09:00цагаас өмнөТөрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрынцахим худалдан авах ажиллагааныwww.tender.gov.mnхаягаар нэвтэрч мэдүүлгээирүүлнэ үү.

Хаяг: Улаанбаатар хот-14240, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,

Жигжиджавын гудамж,8-р байр,Финанс төв,