8.2 км хатуу хучилттай авто замыг ирэх оны 2-р улиралд ашиглалтад оруулна

8.2 км хатуу хучилттай авто замыг ирэх оны 2-р улиралд ашиглалтад оруулна

"Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн уурхайг Гашуунсухайтын авто замтай холбох 8.2 км хатуу хучилттай авто зам 2019 оны II улиралд ашиглалтанд орно.

Энэхүү замын ажил нь захиалагч тал буюу "Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-иас шалтгаалахгүйгээр хэд хэдэн тодорхой шалтгааны улмаас төлөвлөсөн хугацаандаа ашиглалтад орох боломжгүй болсон юм. Авто замд шаардлагатай түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын зөвшөөрлийг авахад орон нутгийн зүгээс тодорхой хугацаа алдсан, уг зөвшөөрлийг үндэслэн Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Засаг даргатай материал ашиглах гэрээ хийсэн боловч нутгийн малчдын зүгээс эсэргүүцэж хугацаа алдсан нь ажил хойшлох гол үндэслэл болсон гэж гүйцэтгэгч компанийнхан тайлбарлаж байна.Мөн авто замын инженерийн нарийвчилсан зургийн шатанд хийгдсэн геологийн дүгнэлт буруу гарсан, тэсэлгээний ажил гүйцэтгэх зөвшөөрөл авахад хугацаа алдсан, тус бус нутагт их, бага хэмжээний бороо орж барилгын ажлын явц удааширсан зэрэг хүндрэлүүд нөлөөлжээ.

Өнөөдрийн байдлаар шинэчлэн баталсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлийг явуулж буй бөгөөд улсын комисст хүлээлгэн өгөх хугацааг 2019 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл сунгасан.

Шинэ зам баригдаж дуустал энэхүү замын их эвдрэлтэй хэсгүүдэд засвар хийхээр төлөвлөгөө гарган, ажлаа эхлээд байна.