Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах тухай