МЭДЭЭЛЭЛ

Манай компани 2013 онд 13, 2014 онд 38, 2015 онд 28, 2016 онд 20, 2017 онд 47, 2018 онд 25, анх байгуулагдсанаас хойш нийт 173 борлуулалтын гэрээ байгуулсан байна.