НҮҮРС ХУДАЛДАН АВАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

НҮҮРС ХУДАЛДАН АВАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

  ТОМООХОН ХЭМЖЭЭНИЙ НҮҮРС ХУДАЛДАН АВАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

 

"Эрдэнэс-Таван толгой” ХК нь урт хугацаанд, тогтвортой хамтран ажиллах худалдан авагч компанийг сонгон шалгаруулж, төлбөрийн TT нөхцлөөр 360,000 тонн коксжих нүүрсийг зах зээлийн нөхцөл байдалтай уялдуулан борлуулах зорилгын хүрээнд нүүрс худалдан авах сонирхол бүхий компаниудын дунд дараах сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

 

СШ дугаар: 2018-04-CO

Гэрээний гүйцэтгэлийн баталгаа: Тонн тутмын 1 ам.доллар

Төлбөрийн нөхцөл: TT буюу бэлнээр төлөх /Урьдчилгаа төлбөр 30% буюу түүнээс дээш/

Ачилтын хуваарь: Сар бүр 80,000-100,000 тонн

 

Багц-1

Хэмжээ: 76,020 тонн

СШ доод үнэ: 61.0 ам.доллар

Чанарын дундаж үзүүлэлт:

Нүүрсний төрөл

Total Moisture (Ar)

Ash (db)

Volatile Matter (daf)

Sulphur (db)

G index

Коксжих нүүрс

3.1

18.7

26.2

1.1

57

Багц-2

Хэмжээ: 135,660 тонн

СШ доод үнэ: 61.0 ам.доллар

Чанарын дундаж үзүүлэлт:

Нүүрсний төрөл

Total Moisture (Ar)

Ash (db)

Volatile Matter (daf)

Sulphur (db)

G index

Коксжих нүүрс

2.7

20.3

26.4

1.29

60

 

Багц-3

Хэмжээ: 148,360 тонн

СШ доод үнэ: 62.6 ам.доллар

Чанарын дундаж үзүүлэлт:

Нүүрсний төрөл

Total Moisture (Ar)

Ash (db)

Volatile Matter (daf)

Sulphur (db)

G index

Коксжих нүүрс

2.11

16.74

26.32

0.98

67


Энэхүү сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй компани нь дараах материалуудыг бүрдүүлнэ.

1. Хамтарч ажиллах албан хүсэлт

o Худалдан авах нийт нүүрсний тонн хэмжээ,

o Санал ирүүлж буй багцын дугаарыг тодорхой заасан байх,

o Сар тутам ачилт хийх тонн хэмжээ, хүчин чадал,

o Тээвэрлэгч компанийн мэдээлэл /Улс хооронд ачаа тээвэрлэх гэрээ/

o "Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-д аливаа өр, авлага байгаа эсэх

o Урьдчилгаа төлбөрийн нөхцөл

o Гэрээний гүйцэтгэлийн барьцаа байршуулахыг зөвшөөрч байгаа эсэх

2. Компанийн товч танилцуулга

3. Ажлын туршлага

4. Санхүүгийн чадамжыг нотлох баримт

o Өөрийн хөрөнгөөр тус бизнесийг явуулах бол санхүүгийн сүүлийн 2 жилийн тайлан

o Хөрөнгө оруулалт татах бол хөрөнгө оруулагч талтай хийсэн гэрээ эсвэл санамж бичиг

5. Бизнес төлөвлөгөөний хураангуй

o Зах зээлийн судалгаа

o Өөрийн эзэмшлийн угаах үйлдвэртэй эсэх, хүчин чадал

o Бүтээгдэхүүнийг нэмүү өртөг шингээж, эцсийн бүтээгдэхүүн болгох эсэх

o Борлуулалтын төлөвлөгөө

o Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжууд, гол хэрэглэгч

o Болзошгүй эрсдэл түүнийг удирдах төлөвлөгөө

6. Холбогдох тусгай зөвшөөрөл

7. Маягт.02-ийг бөглөсөн байх.

Материал хүлээн авах хугацаа: 2018-07-19-ны 17:30 цаг хүртэл

Материал хүлээн авах: Улаанбаатар-15160, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджав-8, Финанс төв, 901 тоот

Холбогдох утас: 70118585-ext. -203