ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2018 оны 06 сарын 08-ны өдөр Улаанбаатар хот

 

1. "Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь Хугацаанаас хамаарсан нүүрсний чанарын өөрчлөлтийн судалгаа хийх R-ЭТТ/201803296 дугаартай зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй эрх бүхий хувь хүнийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь "Хугацаанаас хамаарсан нүүрсний чанарын өөрчлөлтийн судалгаа хийх ажил” болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь доорхи шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох, баримт бичгийн хуулбарыг (хүчинтэй хугацаатай байх) нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ. Үүнд:

3.1. Нүүрсний судалгааны чиглэлээр докторын зэрэгтэй байх

3.2. Нүүрсний судалгааны чиглэлээр 10 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэжлийн туршлагатай байх

3.3. Зөвлөх нь их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагад ажилладаг эсвэл 5-аас доошгүй нүүрсний судалгааны ажлыг голлон гүйцэтгэсэн ажлын туршлагатай байна.

3.4. 10 –аас доошгүй нүүрсний судалгааны чиглэлийн ном товхимол, эрдэм шинжилгээний хэвлэн нийтлүүлсэн бүтээлтэй байх

4. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно. /түншлэлийн хэлбэрээр оролцсон тохиолдолд түншлэж буй зөвлөхүүд нь энэхүү зарын 3.1-3.4-д заасан шаардлагыг хангасан байх/.

5. Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар батлуулж ирүүлэх

6. Гадаадын зөвлөх оролцож үл болно.

7.Сонирхсон хувь хүмүүс нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ныөдрийн 10:00 цаг хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 10:00 цагаасирүүлнэ үү.

 

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-14240, Чингэлтэй дүүрэг , 1-р хороо,

Жигжиджавын гудамж, 6-р байр, 1-р давхар, 104 тоот.

Харилцах албан тушаалтан: Д.Бодьцэцэг

Утас: 70118585-104 факс: 70118464.