ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөрУлаанбаатар хот

1."Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь "Ажилчдын хотхоны уурын зуухны зураг төсөв хийх” ЭТТ/201901036 дугаартай зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэххүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

2.Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь уурхайд шинээр баригдах уурын зуухны барилга барих, халаалтын тогоо угсрах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч шалгаруулах болно.

 

3.Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

 

·Тендерт оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн болон уг хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл үүсээгүйг мэдэгдсэн албан бичиг

·Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/

·Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгосон Эрчим хүчний барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.6 тусгай зөвшөөрөл /Нотариатаар батлуулсан хуулбар, гэрээний хамт. Ажил гүйцэтгэх хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дуусахгүй байх/

·Байгууллагын танилцуулга; /товч/

·Татварын цахим тайлангийн системээс авсан татварын тодорхойлолт /Зөвлөхийн үйлчилгээ зарласан өдрөөс хойших байдлаар/

·Харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт /Зөвлөхийн үйлчилгээ зарласан өдрөөс хойших байдлаар/

·Иргэний хэргийн шүүхээс /Шүүхийн төрөлжсөн архив/ сүүлийн 3 жилийн байдлаар иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож байсан эсэх талаарх тодорхойлолт /Зөвлөхийн үйлчилгээ зарласан өдрөөс хойших байдлаар/

·Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас шүүхийн шийдвэрээр иргэн, хуулийн этгээдэд өр төлбөртэй эсэх талаарх тодорхойлолт /Зөвлөхийн үйлчилгээ зарласан өдрөөс хойших байдлаар/

·Сүүлийн 3 жилийн (2016 он, 2017он, 2018 он) хугацаанд уурын зуухны барилга барих, халаалтын тогоо угсрах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажил, үйлчилгээг 3-аас доошгүйгүйцэтгэсэн байх. Тухайн ажлуудын гэрээний хуулбар, гэрээ дүгнэсэн акт зэргийг ирүүлнэ. Аль нэг гэрээний үнийн дүн төсөвт өртгөөс багагүй байна.

·Сүүлийн 3 жил (2016 он, 2017он, 2018 он) тус бүрд үйлдвэрлэлийн барилгын зураг төсөв хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт ирүүлэх.

·Инженер техникийн баг нь ижил төстэй ажилд 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх. Голлох мэргэжилтнүүдийн танилцуулга, гүйцэтгэсэн ажлын туршлагын мэдээлэл, боловсролын зэргийн диплом, гэрчилгээ зэргийг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх /Нийгмийн даатгалын дэвтэр, тушаалын хуулбар хавсарган ирүүлэх/

·Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо 3 жил /2016 он, 2017 он, 2018 он/

 

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

4.Гадаадын этгээд оролцох эрхгүй.

Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг дор дурдсан хаягаар 2019 оны сарын 02 дугаар сарын 25 -ны өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө Цахим худалдан авах ажиллагааны систем (www.tender.gov.mn) хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн нууцлалын кодыг ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэр (PDF)-ээр илгээнэ.

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот-14240, Чингэлтэй дүүрэг , 1-р хороо,

Жигжиджавын гудамж, 8-р байр, 5 давхар, 503 тоот.

Харилцах албан тушаалтан: Д.Бодьцэцэг

Утас: 70118585-564