“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийт ажилтнуудын сургалт”-д 107 ажилтан хамрагдлаа

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийт ажилтнуудын сургалт”-д 107 ажилтан хамрагдлаа

"Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны хэлтэс, Сургалт судалгааны алба хамтран "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийт ажилтнуудын сургалт”-ыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 14-нөөс 12 дугаар сарын 05-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.
Энэхүү сургалтыг 7 хоногийн Лхагва гараг бүр тогтмол зохион байгуулах бөгөөд эхний ээлжийн сургалтад уурхайн 107 ажилтан хамрагдлаа. 
Компанийн оффисын ажилтнуудын дунд уг сургалтыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрүүдэд зохион байгуулна.
Уг сургалт нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4, 26.2, 26.5, 26.5.1 дэх заалтуудын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд ХАБ-ын талаар өмнөх мэдлэгийг бататгах, шинээр боловсруулсан журам, горимыг танилцуулах, мэдлэгийг дээшлүүлэх, эрүүл аюулгүй ажиллах зан үйлийг төлөвшүүлэх зорилготой юм.

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийт ажилтнуудын сургалт”-д 107 ажилтан хамрагдлаа