ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2018 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр                                                                                                              Улаанбаатар хот

 

1.Эрдэнэс-Таван толгой ХК нь Бүтээмжид нөлөөлөх гадаад хүчин зүйл, дотоод хүчин зүйлийн социологийн болон экспертийн, баримт бичгийн цогц судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭТТ/201802281 дугаартай төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

2.Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь "Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-д Бүтээмжид нөлөөлөх гадаад хүчин зүйл /олон нийтийн санаа бодол, хэвлэл мэдээлэл/, дотоод хүчин зүйл /ажлын байр, хөдөлмөрийн нөхцлийн талаарх сэтгэл ханамж/-ийн социологийн болон экспертийн, баримт бичгийн цогц судалгаа хийх ажил болно.

 

3.Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх хуулийн этгээд ньТБОНӨХБАҮХАтХ-ийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох, баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 

3.1. Аж ахуйн нэгж, Төрийн бус байгууллагын ерөнхий танилцуулга;

3.2. Аж ахуйн нэгж, Төрийн бус байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх;

3.3. Аж ахуй нэгж бол сүүлийн 1 жилийн буюу 2017оны санхүүгийн тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх /нотариатаар баталгаажсан хуулбар/; Төрийн бус байгууллага бол сүүлийн 1 жилийн буюу 2017оны санхүүгийн тайланг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх;

3.4. Татварын байгууллагын тодорхойлолт /Тендер зарласан өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/

3.5. Иргэний хэргийн шүүхийн тодорхойлолт ирүүлэх

3.5Захиргааны хэргийн шүүхийн тодорхойлолт ирүүлэх

3.6. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээд нь тухайн чиглэлээр 3-с доошгүй жил ажилласан ажлын туршлагатай байх; Сүүлийн 3 жил буюу 2015, 2016, 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ижил төрлийн гэрээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх

3.7. Сүүлийн 2 жилд гүйцэтгэсэн ижил төрлийн ажлын гэрээний үнийн дүнгийн нийлбэр 28,000,000 сая төгрөгөөс багагүй байна. Нотлох баримт бичгийг ирүүлэх.

 

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл дор дурдсан хаягаар авч болох бөгөөд 2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09:00 цагаас өмнө Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын цахим худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn хаягаар нэвтэрч мэдүүлгээ ирүүлнэ үү.

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Хаяг: "Эрдэнэс-Таван толгой” ХК Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо,

Жигжиджав-8, Финанс төв, 1 давхар 106 тоот

Утас:70118585 (дотуур утас 104)

Е-mail: gankhuu.s@erdenestt.mn

Харилцах ажилтан: С.Ганхүү