МУИС-тай хүний нөөцийн чиглэлээр хамтран ажиллаж байна

МУИС-тай хүний нөөцийн чиглэлээр хамтран ажиллаж байна

"Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Хүний нөөц, сургалт судалгааны хэлтсийн төлөөллүүд 2018 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Монгол Улсын Их сургуулиас зохион байгуулсан "Хүний нөөцийг чадавхжуулах сургалт, хэлэлцүүлэг”-т оролцлоо. 
Сургалтын онцлог нь Монгол Улсын Их Сургуулийн төгсөгчдийг мэргэшүүлж чадавхжуулах, ажил олгогч байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, аж ахуйн нэгжийн удирдлага хүний нөөцийг чадавхжуулах, шинэ мэдээллээр хангах, суралцагчдын карьер хөгжлийн төвийг байгуулахад бэлтгэх, тэднийг цагийн болон урт хугацааны ажилд зуучлах гарцыг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. 
"Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь сургалт, хөгжлийн чиглэлээр ШУТИС, МУИС зэрэг улсын томоохон их, дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж, өнгөрсөн хугацаанд оюутан дадлагажуулах, төгсөгчдийг хүний нөөцийн мэдээллийн санд бүртгэх ажлуудыг хамтран хэрэгжүүлээд байна.

МУИС-тай хүний нөөцийн чиглэлээр хамтран ажиллаж байна