ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2018оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр Улаанбаатар хот

1. "Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь "ERP” КОМПАНИЙН НЭГДСЭН ЦОГЦ ПРОГРАММ ХАНГАМЖ нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭТТ/201801053 дугаар бүхий тендер шалгаруулалтаар зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Тус тендер шалгаруулалтыг 2018 оны 12 дугаар сарын 10-17-ны өдрүүдэд зарласан бөгөөд ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 36.6-д заасныг үндэслэн мэдүүлэг ирүүлэх хугацааг сунгасан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь "Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-д ERP КОМПАНИЙН НЭГДСЭН ЦОГЦ ПРОГРАММ ХАНГАМЖ нэвтрүүлэх, суурилуулах, сургалт өгөх, хэвийн ажиллагааг хангах зэрэг ажил болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх хуулийн этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАтХ-ийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

3.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ерөнхий танилцуулга;

3.2. Хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар ирүүлнэ, Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх болүүсгэн байгуулагдсан улсын түүнтэй адилтгах бусад баримт бичиг ирүүлэх.

Дотоодын тендерт оролцогч дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:

3.3. Үндэсний татварын албаны тодорхойлолт. /ТЕГ-ын цахим татварын систем www.e-tax.mta.mn –ээс тендер зарлагдсан өдрөөс хойш авсан байх

3.4. Харъяа нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт /Тендер зарлагдсан өдрөөс хойш авсан байх

3.5. Иргэний хэргийн шүүхийн тодорхойлолт. /Нийслэл, дүүргийн ААН Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн Шүүхийн төрөлжсөн архиваас, орон нутгийн ААН харъяа аймгийн Шүүхийн тамгын газраас авах ба тендер зарлагдсан өдрөөс хойш авсан байх/

3.6. ШШГЕГ-ын Шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт /тендер зарлагдсан өдрөөс хойш авсан байх/

3.7. Гадаадын оролцогчийн хувьд 2016, 2017 онуудын санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хуулбарыг ирүүлэх.

3.8. Дотоодын тендерт оролцогчийн хувьд 2016, 2017 онуудын санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх, 2018 оны эхний хагас жилийн тайлангийн хуулбар ирүүлэх.

3.9. 2016, 2017 онуудад ERP систем нийлүүлсэн туршлагын талаар мэдээлэл, гэрээний нүүр болон гарын үсгээр баталгаажуулсан хэсгийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ.

3.10. Тус ажлыг хийж гүйцэтгэх багийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, танилцуулга ирүүлэх

3.11. Бусад шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл ирүүлэх боломжтой.

4. Гадаадын хуулийн этгээд оролцох эрхтэй.

5. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 06-ныөдрийн 10:00 цаг хүртэл дор дурдсан хаягаар авч болох бөгөөд 2019оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 10:00 цагаас өмнө Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын цахим худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn хаягаар нэвтэрч мэдүүлгээ ирүүлнэ үү.

Хаяг: Улаанбаатар хот-14240, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,

Жигжиджавын гудамж, 8-р байр,Финанс төв, 5-р давхар, 503 тоот.

Утас 7011-8585/564/